Lắp cửa cuốn tại Mai Dịch

Lắp cửa cuốn tại Mai Dịch

Lắp cửa cuốn tại Mai Dịch

16:05 - 25/09/2020

Công trình: Lắp cửa cuốn nhà ông Xuyên. Địa chỉ: Phường Mai Dịch, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số lượng: 1 bộ. Thời gian hoàn thành: 1 ngày. Thi công: Lắp mới

Lắp cửa cuốn tại KĐT Vân Canh
Lắp cửa cuốn cửa hàng tại Phương Canh
Lắp cửa cuốn tại Mễ Trì

Công trình: Lắp cửa cuốn nhà ông Xuyên. Địa chỉ: Phường Mai Dịch, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số lượng: 1 bộ. Thời gian hoàn thành: 1 ngày. Thi công: Lắp mới

Công trình: Lắp cửa cuốn nhà ông Phú

Địa chỉ: Phường Mai Dịch, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tổng giá trị: 20.000.000.000 VNĐ

Số lượng: 1 bộ

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Thi công: Lắp mới.

 

Lắp cửa cuốn tại Mai Dịch