Lắp cửa cuốn tại KĐT Vân Canh

Lắp cửa cuốn tại KĐT Vân Canh

Lắp cửa cuốn tại KĐT Vân Canh

15:58 - 25/09/2020

Công trình: Lắp cửa cuốn nhà ông Nghĩa. Địa chỉ: KĐT mới Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Số lượng: 1 bộ. Thời gian hoàn thành: 2 ngày. Thi công: Lắp mới

Lắp cửa cuốn tại Mai Dịch
Lắp cửa cuốn cửa hàng tại Phương Canh
Lắp cửa cuốn tại Mễ Trì

Công trình: Lắp cửa cuốn nhà ông Nghĩa. Địa chỉ: KĐT mới Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Số lượng: 1 bộ. Thời gian hoàn thành: 2 ngày. Thi công: Lắp mới

Công trình: Lắp cửa cuốn nhà ông Nghĩa

Địa chỉ: KĐT mới Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.

Tổng giá trị: 25.000.000.000 VNĐ

Số lượng: 1 bộ

Thời gian hoàn thành: 2 ngày

Thi công: Lắp mới.

 

Lắp cửa cuốn tại KĐT mới Vân Canh - Hoài Đức