Lắp cửa cuốn cửa hàng tại Phương Canh

Lắp cửa cuốn cửa hàng tại Phương Canh

Lắp cửa cuốn cửa hàng tại Phương Canh

15:42 - 25/09/2020

Công trình: Lắp cửa cuốn nhà anh Thành. Địa chỉ: phường Hòe Thị, quận, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số lượng: 2 bộ. Thời gian hoàn thành: 2 ngày. Thi công: Lắp mới

Lắp cửa cuốn tại Mai Dịch
Lắp cửa cuốn tại KĐT Vân Canh
Lắp cửa cuốn tại Mễ Trì

Công trình: Lắp cửa cuốn nhà anh Thành. Địa chỉ: phường Hòe Thị, quận, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số lượng: 2 bộ. Thời gian hoàn thành: 2 ngày. Thi công: Lắp mới

Công trình: Lắp 2 bộ cửa cuốn cho cửa hàng nhà anh Thành

Địa chỉ: hường Hòe Thị, quận, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tổng giá trị: 22.000.000.000 VNĐ

Số lượng: 2 bộ

Thời gian hoàn thành: 2 ngày

Thi công: Lắp mới.

 

Lắp cửa cuốn cửa hàng tại Phương Canh